Tag Archives: پوشش بام

بام سبز(Roof garden)

roof garden امروزه توسعه و تحولات صنعتی، علاوه بر ایجاد امکانات رفاهی بسیار، مشکلات زیست محیطی فراوانی را نیز با خود در مقیاس ملی، منطقه ای و جهانی به همراه داشته است. روند رو به رشد آلودگی هوا، گرمشدن تدریجی جو زمین، انتشار گازهای گلخانه و تأثیر آن بر روی لایه ازن، چالشهایی جدی در […]

بستن
تلگرام تکنوپل

با ما آنلاین گفتگو کنید

+۹۸-۹۳۳۹۱۹۵۲۷۲